Kunsmis / Bemesting vir Sojabone – Kynoch Kunsmis Produkte

Wanneer jy gebruik maak van Kynoch se innoverende en doelgemaakte produkte, kan u bemesting aanwend volgens die soja plant se behoeftes gedurende spesifieke groeifases. Dit verseker jou dat jou soja plante sal kry wat hulle nodig het, wanneer hulle dit nodig het. Met Kynoch aan jou kant op jou plaas, is jy verseker van verbeterde doeltreffendheid in kwaliteit asook in opbrengstpotensiaal van jou soja plante.

Kynoch het ‘n reeks voedings produkte (kunsmis / bemesting) ontwikkel om te voldoen aan die spesifieke groeistadiums van spesifieke plante en gewasse, insluitende soja plante. Ons bied ‘n reeks produkte wat spesifiek gemik is om die kwaliteit en die groei van jou soja plante sal verbeter:

  • KynoPlusTM of by-produkte en spesifiek KynoPlusTM mengsels
  • KynoPopTM
  • Soja OEMFF®
  • SoyMagic®

Our Products

The total collection of products available ensures that our clients can match the nutritional needs of their crops at every growth stage, but also adapt either their overall fertilizer programs or their practices.

Ons Soja OEMFF® bevat makro-elemente, sekondêre elemente asook mikro-elemente in ‘n spesifieke verhouding wat voordelig is vir Soja bone, en kan ook as ‘n algemene toediening aangewend word soos benodig. Dit is uiters nuttig as die sojaboon plant blootgestel was aan stress-verwante omstandighede soos versuiping, droogte, hitte, koue of chemiese omstandighede, en kan onder baie hoë of baie lae pH vlakke gebruik word waar mikro-nutrient tekortkominge verwag kan word.

Verbeterde Doeltreffendheid deur Innovasie

Kynoch se visie is om ‘n innoverende verskaffer van plantvoeding te wees wat ons kliënte se ondernemings komplementeer deur Yield Enhancing Technologies® en innovasie wat kunsmisprestasie verhoog. Dit, sowel as ‘n omvattende reeks landboukundige dienste, Plantvoedingskedulering® wat in lyn is met plantontwikkeling en die gebruik van groeiversterkers, stel ons en ons kliënte in staat om die ontwikkeling van hul gewasse optimaal te bestuur.

Lees Meer

N-hanced-N®   

Kynoch is die eksklusiewe verspreider van die wêreldwye beproefde Agrotain® stikstofstabiliseerder wat deur Koch Industries vervaardig word. Hierdie Agrotain®-tegnologie was die eerste van baie tegnologieë wat ons gebruik het om doeltreffendheid op die plaas te verseker. Dit het ons in staat gestel om ‘n nuwe kategorie N-hanced-N® produkte te ontwikkel, wat bekend staan as die KynoPlus®-reeks.

Lees Meer

Sojabone is peulgewasse en is in staat om Stikstof in die lug te reguleer deur middle van Rhizobium bakterieë. Sojabone is ook hoog in proteine en olies en het unieke behoeftes as dit kom by voedingswaardes. Deur te verseker dat die korrekte voedingswaardes en spesifiek die blaar voiding op die regte tye, kan dit die fiksering van Stikstof verbeter, asook die produksie van proteine en olies verhoog. Soja OEMFF® is spesiaal geformuleer om te voldoen aan die voedingswaardes en behoeftes van Sojabone en die noodsaaklike mikro-elemente gecheleerd is. Soja OEMFF® verbeter die doeltrefendheidvan die sojaplant deur, byvoorbveeld, verbeterde ontwikkeling en beter chlorofil produksie vir fotosintese.

    Praat gerus met een van ons plaaslike bestuurders, verkoopspersone of landboukindiges vir meer inligting rakende die spesifieke produkte vir jou soja plante se spesifieke behoeftes.