Mielie Oemff – Bemesting vir Mielies – Kynoch Kunsmis Produkte

Product Type Water Soluble Foliar Crop Dev. Crop Specific
Versterker Foliar

 

Eienskappe (Wat):

Dit is ‘n fyn, hoogs wateroplosbare produk.

Mielie OEMFF® N P K Mg S
Makro-elemente (g/kg) 87,6 173,3 28,5
Sekondêre-elements (g/kg) 39,2 56,7

 

Mielie OEMFF® Fe* Mn* Zn* Cu* B Mo
Mikro-elemente (mg/kg) 2 275 1 300 2 025 900 1 817 198

* = gecheleerd

Our Products

The total collection of products available ensures that our clients can match the nutritional needs of their crops at every growth stage, but also adapt either their overall fertilizer programs or their practices.

Voordele (Hoekom):

  • Mielies kan ‘n voedingstekort ervaar as gevolg van ander redes, alhoewel daar genoegsmae voedingstowwe in die grond voorkom.
  • By mielies kom kop en pluim voor in die eerste ses weke na opkoms. Van ses weke af verder ontwikkel en groei die mielieplant baie vining, wat beteken dat enige tekortkominge insluitend voedingsstekort gedurende hierdie groeifase ‘n aansienlike impak kan hê op die produksie potensiaal.
  • Sommige voedingstowwe is belangriker as ander gedurende spesifieke groeistadiums. Mielie OEMFF® is nie ‘n generiese blaarvoeding nie. Dit is spesifiek geformuleer om te voldoen aan die spesifieke behoeftes van mielieplante en die nodige mikro-elemente is gecheleerd.
  • Mielie OEMFF® bevorder die doeltreffendheid van die mielieplant deur, byvoorbeeld, verbeterde wortel ontwikkeling en ‘n beter chlorofil produksie vir fotosintese.
  • Slegs een produk word benodig vir blaarvoeding in die sprei tenk.
Product kg/ha Application time
Mielie
OEMFF®
3 to 4 kg As ‘n blaarvoeding vir algemene groei en ontwikkeling in die 8 – 12 blaar stadium (4 to 6 weke na opkoms). Veral een week na ‘n glifosaat toediening.
3 to 4 kg As ‘n blaarvoeding vir bestuiwing, bemesting, graanfulperiode, twee weke voor die pluimvorming stadium.
8 kg Kan ook toegedien word tydens die bogenoemde groei stadiums, deur middle van oorhoofse besproeiningsstelsels.

Verbeterde Doeltreffendheid deur Innovasie

Kynoch se visie is om ‘n innoverende verskaffer van plantvoeding te wees wat ons kliënte se ondernemings komplementeer deur Yield Enhancing Technologies® en innovasie wat kunsmisprestasie verhoog. Dit, sowel as ‘n omvattende reeks landboukundige dienste, Plantvoedingskedulering® wat in lyn is met plantontwikkeling en die gebruik van groeiversterkers, stel ons en ons kliënte in staat om die ontwikkeling van hul gewasse optimaal te bestuur.

Lees Meer

N-hanced-N®   

Kynoch is die eksklusiewe verspreider van die wêreldwye beproefde Agrotain® stikstofstabiliseerder wat deur Koch Industries vervaardig word. Hierdie Agrotain®-tegnologie was die eerste van baie tegnologieë wat ons gebruik het om doeltreffendheid op die plaas te verseker. Dit het ons in staat gestel om ‘n nuwe kategorie N-hanced-N® produkte te ontwikkel, wat bekend staan as die KynoPlus®-reeks.

Lees Meer

Gebruike (Waar):

  • Mielie OEMFF® bevat makro-elemente, sekondêre elemente en mikro-elemente in ‘n spesifieke verhouding wat voordelig is vir mielies, en wat as ‘n algemene toediening gebruik kan word indien benodig.
  • Uiters voordelig as die mielie-plant blootgestel was aan stresfaktore soos waterversuiping, droogte, hitte, koue of chemiese stres.
  • Kan gebruik word onder baie hoë of baie lae pH kondisies waar spesifieke mikro-voedingstowwe tekortkominge verwag is.