Mielie Oemff – Bemesting vir Mielies – Kynoch Kunsmis Produkte

Product Type Water Soluble Foliar Crop Dev. Crop Specific
Versterker Foliar

Eienskappe (Wat):

Dit is ‘n fyn, hoogs wateroplosbare produk.

Mielie OEMFF® N P K Mg S
Makro-elemente (g/kg) 87,6 173,3 28,5 - -
Sekondêre-elements (g/kg) - - - 39,2 56,7

Mielie OEMFF® Fe* Mn* Zn* Cu* B Mo
Mikro-elemente (mg/kg) 2 275 1 300 2 025 900 1 817 198

* = gecheleerd

Voordele (Hoekom):

  • Mielies kan ‘n voedingstekort ervaar as gevolg van ander redes, alhoewel daar genoegsmae voedingstowwe in die grond voorkom.
  • By mielies kom kop en pluim voor in die eerste ses weke na opkoms. Van ses weke af verder ontwikkel en groei die mielieplant baie vining, wat beteken dat enige tekortkominge insluitend voedingsstekort gedurende hierdie groeifase ‘n aansienlike impak kan hê op die produksie potensiaal.
  • Sommige voedingstowwe is belangriker as ander gedurende spesifieke groeistadiums. Mielie OEMFF® is nie ‘n generiese blaarvoeding nie. Dit is spesifiek geformuleer om te voldoen aan die spesifieke behoeftes van mielieplante en die nodige mikro-elemente is gecheleerd.
  • Mielie OEMFF® bevorder die doeltreffendheid van die mielieplant deur, byvoorbeeld, verbeterde wortel ontwikkeling en ‘n beter chlorofil produksie vir fotosintese.
  • Slegs een produk word benodig vir blaarvoeding in die sprei tenk.
Product kg/ha Application time
Mielie
OEMFF®
3 to 4 kg As ‘n blaarvoeding vir algemene groei en ontwikkeling in die 8 – 12 blaar stadium (4 to 6 weke na opkoms). Veral een week na ‘n glifosaat toediening.
3 to 4 kg As ‘n blaarvoeding vir bestuiwing, bemesting, graanfulperiode, twee weke voor die pluimvorming stadium.
8 kg Kan ook toegedien word tydens die bogenoemde groei stadiums, deur middle van oorhoofse besproeiningsstelsels.

Gebruike (Waar):

  • Mielie OEMFF® bevat makro-elemente, sekondêre elemente en mikro-elemente in ‘n spesifieke verhouding wat voordelig is vir mielies, en wat as ‘n algemene toediening gebruik kan word indien benodig.
  • Uiters voordelig as die mielie-plant blootgestel was aan stresfaktore soos waterversuiping, droogte, hitte, koue of chemiese stres.
  • Kan gebruik word onder baie hoë of baie lae pH kondisies waar spesifieke mikro-voedingstowwe tekortkominge verwag is.

View the Kynoch Maize Portfolio in English & Afrikaans.