Addisioneel tot die TV onderhoud, in ag geneem die tydsbeperking net die volgende:

Afrikaans

Kynoch het uitstekende produkte en programme wat die produsent se winsgewendheid kan verbeter.  Die herhaalbaarheid van uitstekende resultate in terme van verhoogde opbregs wat ons tans landwyd op verskeie gewasse sien maak ons baie opgewonde oor die toekoms en ons bydrae tot effektiewe gewas-verbouing.  Die totale program wat ons per gewas toedien is egter uiters belangrik vir resultate aangesien daar nie iets soos ‘n “silver bullet” is nie, maar eerder die kombinasies wat ons gebruik. 

Iets anders om in ag te neem (veral in ag geneem die huidige droogte toestande) is dat indien ons vir reën moes betaal teen munisipale tariewe sou die gemiddelde graan produsent meer as 10 keer soveel vir water betaal as vir kunsmis en daarom is die woorde van Miga 6 uit die Griekwapsalms baie toepaslik as dit sê: “die dierste goeterse lyk dit mos vir my kan ons verniet by onse Here loop kry”.

Uiteindelik is al wat ons kan doen, om die beste te doen met dit wat binne ons beheer is, en wanneer die hemele weer oopmaak moet ons onthou om opreg dankbaar te wees.

Kynoch se span wat ‘n span uitstekende landboukundiges insluit staan gereed om die produsent tot diens te wees, ook in terme van die regte keuses op die plaas – veral as dit by bemesting kom.

English

Kynoch’s range of products and its crop programs could improve the profitability of food producers.  In recent years we have seen incredible results in increased yields on many different crops and throughout all the different regions in South Africa, and the repeatability of these results suggests that we are able to make a difference in the efficiency of crop production going forward.  Implementing of our total crop program, designed to be crop specific, is crucial as we do not believe in “silver bullets” but rather the combinations we make use of.

On a different note (especially considering the current weather conditions) it is interesting to consider that if we had to pay for rain water at municipal rates, grain producers receiving only 300mm of rain annually would have had to fork out at least ten times the value of their fertilizer for water.

Ultimately we need to optimally use the resources at our disposal and be thankful when the heavens do open up once more.

Kynoch’s team, which includes an excellent team of agronomists, is looking forward to be of service to food producers and to provide them with sound advice – especially as far as plant nutrition is concerned.