2017 Award Winners
25/09/2018

SAGraan, Bemestingsuitgawe, 2014

Dr. Johan J. van Biljon, Opbrengs-Verbetering-Stelsels, Kynoch Kunsmis.

Ons soek dikwels vooruitgang op vreeslike ingewikkelde maniere, terwyl die basiese beginsels nie eers in plek is nie. Kortom: Ons raak te slim vir onsself.

Dit is opmerklik dat daar ‘n groot aantal jonger boere tot die landbou toetree, wat baie bemoedigend is. Hiermee saam is dit dalk nodig om net weer na die basiese beginsels van plantvoeding te kyk. Baie inligting is al oor plantvoeding ingesamel, baie so lank terug dat dit al vergete is maar nog steeds ‘n verskil in opbrengs en dan ook winsgewendheid kan maak. Kry die basiese dinge in plek en kombineer dit met nuwe tegnologie en benaderings en verhoogde winsgewendheid word ‘n werklikheid. Van hierdie kombinasies is plasing van kunsmis, tyd van toediening en die gebruik van blaarvoedings om die gewas se fisiologie te bestuur.

Plasing

Verskillende faktore soos die gewas se wortelontwikkeling en behoefte gedurende verskillende groeistadiums, die eienskappe van die kunsmis, die beskikbaarheid van water, die tyd van toediening, die grondvrugbaarheidstatus asook die opbrengsvlak, om maar net ‘n paar te noem, beïnvloed die plasing van die kunsmis.

Die patroon van ‘n gewas se wortelontwikkelling en beskikbare grondwater loop hand aan hand. Wortels kan nie voedingstowwe uit droë grond opneem nie en daarom moet kunsmis geplaas word waar daar ‘n groot konsentrasie wortels is en waar die grond vir
lang genoeg periodes nat bly om die voedingstowwe te kan opneem. Deur die kunsmis vir elke gewas korrek te plaas, kan die doelteffendheid van opname verhoog word.

Verskillende tipes kunsmis het verskillende grondreaksies en invloed op gewasontwikkeling. Stikstof beweeg maklik in die grond terwyl fosfaat feitlik glad nie beweeg nie, met die beweging van kalium tussen die genoemde twee. Die beweeglikheid van die voedingstowwe in die grond bring mee dat stikstof en kalium in die grond gebandplaas word of bo-op die grond uitgestrooi word terwyl fosfaat hoofsaaklik onder die grondoppervlakte gebandplaas word.

Send a Message
close slider

    Call Now Button