Plaasbesoeke

Gedurende die produksiesiklus is daar verskeie besoeke aan die plaas. Hierdie besoeke is daarop gemik om produksie te optimaliseer, wat die finansiële (verhoogde winsgewendheid) en die omgewingsimpak (selfs die moontlike besoedeling) op plaasvlak insluit.

Verteenwoordigende grondmonsters van lande

Die diens wat Kynoch aanbied, sluit in die neem van grondmonsters volgens spesifieke riglyne, die vervoer van die monsters na die laboratorium en die ontleding van die monsters volgens die prosedures wat gevra word. Hierdie resultate vorm die basis van ons kunsmisvoorstelle. Al ons grondontledings word by geakkrediteerde laboratoriums verwerk en ontleed om akkuraatheid en aanvaarbare omkeertye te verseker.

Kunsmisvoorstelle

‘n Doelopbrengs, grondvrugbaarheidsvlak (grondmonsterresultate) en wetenskaplik-gebaseerde kunsmisriglyne word gebruik om wetenskaplik gesonde kunsmisvoorstelle te lewer. Hierdie voorstelle word ontwikkel deur gekwalifiseerde persone wat ook die bestuur- en bewerkingspraktyke van die produsent in ag neem om dit prakties te maak vir gebruik op die plaas. Spesiale aandag sal ook gegee word om nie die omgewing te benadeel nie, en om dit finansieel bekostigbaar te maak.

Gewasinspeksies en seisoenale evaluasies

Ons interne span ervare landboukundiges verstaan die wetenskap van gewasproduksie waarlik. Dit is uiters belangrik om gereeld gewasinspeksies gedurende die seisoen te doen. Moontlike voedingstekorte kan geïdentifiseer en betyds reggestel word om opbrengste en / of kwaliteit verliese te voorkom. Enige van hierdie verliese sal ‘n invloed hê op die winsgewendheid van die produsent.

Ander ontleding

Ons kan ook blaarontledings aanbied om te bepaal of daar voedingstekorte is. Dit kan gebeur dat die gewas reeds voedingstekorte ervaar, maar die tekortsimptome is nog nie sigbaar nie (verborge honger). Hierdie versteekte honger kan die boer duur te staan kom in terme van winsgewendheid. As u ‘n blaarmonster betyds neem, kan u hierdie verliese voorkom. Water-analise vir besproeiingsdoeleindes is ook belangrik omdat watergehalte ‘n direkte invloed op die gewasopbrengs en kwaliteit daarvan kan hê. Kynoch kan ook hierdie monsters neem, ontleed en interpreteer en ‘n voorstel maak vir die geskiktheid van die water vir gewasproduksie onder besproeiing.